Generisk Priligy för att behandla för tidig utlösning hos män

För tidig utlösning (PE) hos män behandlas med generisk Priligy. Generisk Priligy innehåller den aktiva ingrediensen dapoxetin och är en typ av läkemedel som kallas selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och det är också känt som ett urologiskt läkemedel. Vanlig användning Dapoxetin tillhör en klass av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Denna korttidsverkande hämmare används för att behandla för… Continue reading Generisk Priligy för att behandla för tidig utlösning hos män